Στέφανος Κ. Ντούλας

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων

dsc_1075.jpg

Πτυχίο Χημείας από το Χημικό τμήμα του ΕΚΠΑ

1ος μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση στη Φυσικοχημεία με θέμα: “Μελέτη της δομής δισυσταδικών συμπολυμερών οξυαιθυλενίου - οξυβουτυλενίου με Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης DSC και Φασματοσκοπία Raman από το Χημικό τμήμα του ΕΚΠΑ

2ος μεταπτυχιακός τίτλος στη Διδακτική της Χημείας και τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ) από το Χημικό τμήμα του ΕΚΠΑ